جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠

صفحه اصلی|فارسی|العربیة|English
منو اصلی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]

 

 

مجموعه صوتي مبلّغ

بخش سخنراني هاي فارسي

جهت استفاده از فايل ها بر روي عنوان کليک نماييد.

 

رديف

سخنران

موضوع

1

استاد شهيد مرتضي مطهري(ره)

عفاف و پاکي

2

آيت الله مجتهدي تهراني

نامه‌ي اعمال ما در روز قيامت

3

حجت الاسلام و المسلمين دكتر رفيعي

سيماي امام حسين(ع) در قرآن

4

حجت الاسلام و المسلمين دكتر رفيعي

شيعه کيست؟ ـ قسمت اوّل

5

حجت الاسلام و المسلمين دكتر رفيعي

شيعه کيست؟ ـ قسمت دوّم

6

حجت الاسلام و المسلمين دكتر رفيعي

شيعه کيست؟ ـ قسمت سوّم

7

حجت الاسلام و المسلمين دكتر رفيعي

شيعه کيست؟ ـ قسمت چهارم

8

حجت الاسلام و المسلمين دكتر رفيعي

شيعه کيست؟ ـ قسمت پنجم

9

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

امر به معروف 1

10

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

امر به معروف 2

11

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

امر به معروف 3

12

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

آثار ایمان 1

13

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

آثار ایمان 2

14

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

آثار ایمان 3

15

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

علل دین گریزی 1

16

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

علل دین گریزی 2

17

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

انسان و فرصت ها

18

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

انسان و ایمان 1

19

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

انسان و ایمان 2

20

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

خوف و رجا 1

21

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

خوف و رجا 2

22

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

مسئولیت پذیری 1

23

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

مسئولیت پذیری 2

24

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

محبت حسینی 1

25

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

محبت حسینی 2

26

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

محبت حسینی 3

27

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

پیام عاشورا 1

28

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

پیام عاشورا 2

29

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

سعادت و خسارت 1

30

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

سعادت و خسارت 2

31

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

سعادت و خسارت 3

32

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

ولایت الهی 1

33

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

ولایت الهی 2

34

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

ولایت الهی 3

35

حجت الاسلام و المسلمين جعفر الهادي

توحيد از ديدگاه وهابيت (1)

36

حجت الاسلام و المسلمين جعفر الهادي

توحيد از ديدگاه وهابيت (2)

37

حجت الاسلام و المسلمين جعفر الهادي

نگاه ديدگاه توحيدي وهابيت (1)

38

حجت الاسلام و المسلمين جعفر الهادي

نگاه ديدگاه توحيدي وهابيت (2)

39

حجت الاسلام و المسلمين جعفر الهادي

نگاه ديدگاه توحيدي وهابيت (3)

40

حجت الاسلام و المسلمين جعفر الهادي

نگاه ديدگاه توحيدي وهابيت (4)

41

حجت الاسلام و المسلمين جعفر الهادي

نگاه ديدگاه توحيدي وهابيت (5)

42

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

روشهاي خداشناسي و... (سؤال 1 تا 2)

43

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

اقسام توحيد و ... (سؤال 3 تا 10)

44

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

هدف از خلقت و ... (سؤال 11 تا 15)

45

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

قدرت و خالقيت خدا و ... (سؤال 16 تا 19)

46

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

تفاوت خداي اسلام باخداي مسيحيت و... (سؤال20تا23)

47

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

جايگاه انسان در اسلام و ... (سؤال 24 تا 30)

48

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

دليل عدم اجابت دعا و ... (سؤال 31 تا 33)

49

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

معيار و تشخيص شرک و توحيد و ... (سؤال 34 تا 38)

50

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

چرا اسلام دين برتر است؟ و ... (سؤال 39 تا 44)

51

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

آيا اسلام جوابگوي نيازهاي امروز است؟ و ... (سؤال 45 تا 49)

52

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

چرا قرآن عربي نازل شد؟ و ... (سؤال50 تا 55)

53

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

زمان شکل گيري مکتب تشيع و ... (سؤال 56 تا 60)

54

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

دليل برتري حضرت علي(ع) بر ساير خلفا و ... (سؤال 61 تا 63)

55

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

دليل عصمت امامان و ... (سؤال64 تا 67)

56

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

شفاعت امامان و ... (سؤال 68 تا 72)

57

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

حقيقت مرگ، عذاب، پاداش و ... (سؤال 73 تا 76)

58

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

بازتاب اعمال در دنيا و آخرت و ... (سؤال 77 تا 81)

59

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

کيفر برخي از گناهان و ... (سؤال 82 تا 88)

60

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

راه‌ها و آثار توبه و ... (سؤال 89 تا 99)

61

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

مکتب‌هاي کاذب عرفاني و معنوي (سؤال100)

62

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

راه هدایت (1)

63

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

راه هدایت (2)

64

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

دعا (1)

65

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

دعا (2)

66

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

روزی (1)

67

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

روزی (2)

68

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

مصیبت (1)

69

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

مصیبت (2)

70

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

خلافت

71

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

توسل

72

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

عصمت

73

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

صراط مستقیم

74

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

رحمت الهی

75

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

معنویت

76

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

بيان موضوعي قرآن ـ قسمت اوّل

77

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

بيان موضوعي قرآن ـ قسمت دوّم

78

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

بيان موضوعي قرآن ـ قسمت سوّم

79

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

بيان موضوعي قرآن ـ قسمت چهارم

80

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

بيان موضوعي قرآن ـ قسمت پنجم

81

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

بيان موضوعي قرآن ـ قسمت ششم

82

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

بيان موضوعي قرآن ـ قسمت هفتم

83

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

بيان موضوعي قرآن ـ قسمت هشتم

84

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

بيان موضوعي قرآن ـ قسمت نهم

85

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

راه‌هاي بندگي در درگاه خداوند ـ قسمت اوّل

86

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

راه‌هاي بندگي در درگاه خداوند ـ قسمت دوّم

87

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

راه‌هاي بندگي در درگاه خداوند ـ قسمت سوّم

88

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

راه‌هاي بندگي در درگاه خداوند ـ قسمت چهارم

89

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

راه‌هاي بندگي در درگاه خداوند ـ قسمت پنجم

90

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

راه‌هاي بندگي در درگاه خداوند ـ قسمت ششم

91

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

راه‌هاي بندگي در درگاه خداوند ـ قسمت هفتم

92

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

راه‌هاي بندگي در درگاه خداوند ـ قسمت هشتم

93

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

راه‌هاي بندگي در درگاه خداوند ـ قسمت نهم

94

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

راه‌هاي بندگي در درگاه خداوند ـ قسمت دهم

95

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

راه‌هاي بندگي در درگاه خداوند ـ قسمت يازدهم

96

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

راه‌هاي بندگي در درگاه خداوند ـ قسمت دوازدهم

97

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

راه‌هاي بندگي در درگاه خداوند ـ قسمت سيزدهم

98

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

راه‌هاي بندگي در درگاه خداوند ـ قسمت چهاردهم

99

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

راه‌هاي بندگي در درگاه خداوند ـ قسمت پانزدهم

100

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

راه‌هاي بندگي در درگاه خداوند ـ قسمت شانزدهم

101

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

درمان با قرآن ـ قسمت اوّل

102

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

درمان با قرآن ـ قسمت دوّم

103

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

درمان با قرآن ـ قسمت سوّم

104

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

درمان با قرآن ـ قسمت چهارم

105

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

درمان با قرآن ـ قسمت پنجم

106

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

درمان با قرآن ـ قسمت ششم

107

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

درمان با قرآن ـ قسمت هفتم

108

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

درمان با قرآن ـ قسمت هشتم

109

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

درمان با قرآن ـ قسمت نهم

110

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

درمان با قرآن ـ قسمت دهم

111

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

درمان با قرآن ـ قسمت يازدهم

112

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

درمان با قرآن ـ قسمت دوازدهم

113

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

مباحثي پيرامون قيامت ـ قسمت اوّل

114

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

مباحثي پيرامون قيامت ـ قسمت دوّم

115

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

مباحثي پيرامون قيامت ـ قسمت سوّم

116

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

مباحثي پيرامون قيامت ـ قسمت چهارم

117

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

مباحثي پيرامون قيامت ـ قسمت پنجم

118

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

مباحثي پيرامون قيامت ـ قسمت ششم

119

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

مباحثي پيرامون قيامت ـ قسمت هفتم

120

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

مباحثي پيرامون قيامت ـ قسمت هشتم

121

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

مباحثي پيرامون قيامت ـ قسمت نهم

122

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

مباحثي پيرامون قيامت ـ قسمت دهم

123

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

درس‌هايي از صحيفه‌ي سجاديه ـ قسمت اوّل

124

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

درس‌هايي از صحيفه‌ي سجاديه ـ قسمت دوم

125

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

درس‌هايي از صحيفه‌ي سجاديه ـ قسمت سوم

126

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

درس‌هايي از صحيفه‌ي سجاديه ـ قسمت چهارم

127

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

درس‌هايي از صحيفه‌ي سجاديه ـ قسمت پنجم

128

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

درس‌هايي از صحيفه‌ي سجاديه ـ قسمت ششم

129

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

درس‌هايي از صحيفه‌ي سجاديه ـ قسمت هفتم

130

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

درس‌هايي از صحيفه‌ي سجاديه ـ قسمت هشتم

131

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

درس‌هايي از صحيفه‌ي سجاديه ـ قسمت نهم

132

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

درس‌هايي از صحيفه‌ي سجاديه ـ قسمت دهم

133

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

سيره‌ي عملي انبياء الهي ـ قسمت اوّل

134

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

سيره‌ي عملي انبياء الهي ـ قسمت دوم

135

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

سيره‌ي عملي انبياء الهي ـ قسمت سوم

136

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

سيره‌ي عملي انبياء الهي ـ قسمت چهارم

137

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

سيره‌ي عملي انبياء الهي ـ قسمت پنجم

138

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

سيره‌ي عملي انبياء الهي ـ قسمت ششم

139

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

سيره‌ي عملي انبياء الهي ـ قسمت هفتم

140

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

سيره‌ي عملي انبياء الهي ـ قسمت هشتم

141

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

سيره‌ي عملي انبياء الهي ـ قسمت نهم

142

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

سيره‌ي عملي انبياء الهي ـ قسمت دهم

143

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

سيره‌ي عملي انبياء الهي ـ قسمت يازدهم

144

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

سيره‌ي عملي انبياء الهي ـ قسمت دوازدهم

145

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

سيره‌ي عملي ائمه‌ي معصومين(ع) ـ قسمت اوّل

146

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

سيره‌ي عملي ائمه‌ي معصومين(ع) ـ قسمت دوم

147

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

سيره‌ي عملي ائمه‌ي معصومين(ع) ـ قسمت سوم

148

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

سيره‌ي عملي ائمه‌ي معصومين(ع) ـ قسمت چهارم

149

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

سيره‌ي عملي ائمه‌ي معصومين(ع) ـ قسمت پنجم

150

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

سيره‌ي عملي ائمه‌ي معصومين(ع) ـ قسمت ششم

151

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

سيره‌ي عملي ائمه‌ي معصومين(ع) ـ قسمت هفتم

152

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

سيره‌ي عملي ائمه‌ي معصومين(ع) ـ قسمت هشتم

153

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

سيره‌ي عملي ائمه‌ي معصومين(ع) ـ قسمت نهم

154

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رفيعي

سيره‌ي عملي ائمه‌ي معصومين(ع) ـ قسمت دهم

155

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

احکام - تقلید

156

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

احکام - طهارت و نجاسات

157

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

وضو و غسل و غیره

158

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

نماز (1)

159

حجت الاسلام و المسلمين تشيّعي

نماز (2)